Przebieg leczenia ortodontycznego

1. KONSULTACJA ORTODONTYCZNA
Podczas pierwszej wizyty ortodonta przeprowadza dokładny wywiad z Pacjentem w celu jak najpełniejszego zrozumienia przyczyn zgłoszenia się na wizytę oraz zapoznania się z potrzebami i oczekiwaniami Pacjenta. Pozwoli to na opracowanie indywidualnego planu leczenia, będącego wstępem do osiągnięcia wyników satysfakcjonujących obie strony. Kolejnym etapem, koniecznym do zaplanowania leczenia, jest wykonanie szczegółowego badania zgryzu oraz czynności mięśni, pobranie wycisków celem wykonania gipsowych modeli diagnostycznych. W celu przeprowadzenia pełnej analizy warunków zgryzowych konieczne jest również wykonanie badań RTG (zdjęcie pantomograficzne , telerentgenowskie boczne czaszki, osiowe szczęki). Czasami są również potrzebne dokładniejsze badania tj: TK szczęk, MRI oraz fotografie twarzy i warunków zgryzowych.

2. PRZEDSTAWIENIE PLANU LECZENIA
Celem drugiej wizyty jest zapoznanie Pacjenta z wynikami badań, przedstawienie indywidualnego planu leczenia, uwzględniającego przewidywany czas oraz koszt leczenia. Podczas tej wizyty zostaje ustalony także termin rozpoczęcia właściwego leczenia i udzielenie odpowiedzi na wszelkie wątpliwości.

3. ROZPOCZĘCIE WŁAŚCIWEGO LECZENIA
Pierwszym elementem tej wizyty jest, w zależności od rodzaju zaplanowanego leczenia, wydanie Pacjentowi zgody na proponowane leczenie. Następnie Pacjent otrzymuje aparat ruchomy lub zakładany jest aparat stały. Są to zabiegi bezbolesne. Ortodonta przedstawia Pacjentowi wszelkie wskazania i konieczne porady. Do rozpoczęcia leczenia niezbędne jest, aby zęby były wyleczone, bez osadu i kamienia nazębnego, a dziąsła bez oznak stanu zapalnego.

4. WIZYTY KONTROLNE
Wizyty kontrolne odbywają się z różną częstotliwością w zależności od zastosowanej metody leczenia i indywidualnych potrzeb Pacjenta:
aparaty ruchome – co 2-4 miesiące,
aparaty stałe – co 4-6 tygodni.
Celem tych obligatoryjnych wizyt jest kontrola przebiegu leczenia oraz aktywacja aparatów. Jeśli między wizytami dzieje się coś niepokojącego lub jeśli coś się odklei lub uwiera to Pacjent powinien zadzwonić i umówić wcześniejszą wizytę.

5. FAZA RETENCJI
Ostatnim etapem leczenia, równie istotnym, bo stabilizującym osiągnięte wyniki i zapobiegającym nawrotowi wady, jest faza retencji. W przypadku leczenia aparatem ruchomym funkcję aparatu retencyjnego spełnia dotychczas użytkowany aparat ortodontyczny bez aktywowania. W sytuacji leczenia aparatem stałym, po zdjęciu aparatu, oczyszczeniu zębów z kleju, wypolerowaniu i fluoryzacji. Pacjent otrzymuje ruchomą, retencyjną płytkę z erkopresu na zęby lub, i cieniutki drucik przyklejany do wewnętrznej powierzchni zębów. Ma to na celu stabilizację warunków zgryzowych. W tym czasie Pacjent zgłasza się co 6 miesięcy na wizyty kontrolne, a w przypadku zgubienia, zniszczenia lub odklejenia aparatu retencyjnego zgłasza się natychmiast na wizytę, celem wykonania nowej retencji.